Πήλινο ομοίωμα ένθρονης μορφής
Πήλινο ομοίωμα ένθρονης μορφής

Πήλινο ομοίωμα ένθρονης μορφής που βρέθηκε σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο χωριό Αερινό κοντά στο Βελεστίνο. Εκτίθεται στο Μουσείο του Βόλου (ΒΕ20985). Χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1.600-1.100 π.Χ.). Παριστάνεται θρόνος όπου κάθεται ειδώλιο τύπου πρωτο-Φ, με αρκετά φυσιοκρατική απόδοση του σώματος. Φέρει διακόσμηση με κόκκινη βαφή στο σώμα αλλά και στο θρόνο. Το εύρημα είναι πολύ σπάνιο ως συνοδευτικό αντικείμενο σε νεκρό τάφου της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και ακόμη πιο σπάνιο ως εύρημα σε οικισμό της ίδιας εποχής. Τα ειδώλια εκφράζουν προσωπικές επιθυμίες και κάποιοι ερευνητές τα θεωρούν ως αντικείμενα για τελετές, τα συνδέουν με τη θρησκεία και πιστεύουν ότι απεικονίζουν λατρευτικά αντικείμενα. Άλλοι τα θεωρούν φυλαχτά και άλλοι παιχνίδια-κούκλες.

Πήλινο αρτόσχημο αλάβαστρο
Πήλινο αρτόσχημο αλάβαστρο

Πήλινο αρτόσχημο αλάβαστρο. Βρέθηκε σε μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο χωριό Αερινό κοντά στο Βελεστίνο. Χρονολογείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1.600-1.100 π.Χ.). Τέτοια αγγεία ήταν προορισμένα για αποθήκευση καλλυντικών, όπως αρωματικών λαδιών και αλοιφών. Αποτελούν πολύ συχνό εύρημα σε τάφους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, ως συνοδευτικό αντικείμενο του νεκρού, αλλά και σε οικισμούς της ίδιας εποχής.. Τα αλάβαστρα κατασκευάζονταν σε κεραμικό τροχό και το μέγεθός τους ποίκιλλε ανάλογα με τους σκοπούς που εξυπηρετούσαν. Έχουν χαμηλό λαιμό, και σώμα σφαιρικό πεπιεσμένο, που θυμίζει άρτο (ψωμί), στοιχείο που έδωσε το όνομά του σε αυτό το είδος του αγγείου. Φέρουν τρεις λαβές για ευκολότερη χρήση. Συχνά σώζουν διακόσμηση με κόκκινη και μαύρη βαφή σε ταινίες, καμπύλες, στροβίλους και άλλα κοσμήματα.

Copyright 2016 - ΥΠΠΟΑ / Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας
Δημιουργία - Επιμέλεια Ιστοχώρου: Βασίλης Καραχρήστος, Msc Αρχαιολόγος - Ιστορικός
Ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο
του Αερινού