Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Μουσείο Αλμυρού:

* Νεολιθικός Πολιτισμός στη Θεσσαλία (8 ως 18 ετών).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 8 έως 18 ετών, με στόχο τη γνωριμία με πτυχές του Νεολοιθικού Πολιτισμού. Πρόκειται για το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο "Αθανασάκειο" Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, το οποίο εφαρμόζεται πλέον και στο "Γιαννοπούλειο" Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να προβληθεί και η αντίστοιχη Έκθεση αρχαιοτήτων.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Μουσείο Βόλου:

* Ταξίδι πίσω στο χρόνο παίζοντας ανασκαφή

* Νεολιθικός Πολιτισμός στη Θεσσαλία (5 ως 7 ετών)

* Νεολιθικός Πολιτισμός στη Θεσσαλία (8 ως 18 ετών).

* Μυκηναϊκός Πολιτισμός και Τοπική Ιστορία.

*Αναζητώντας τους κατοίκους της αρχαίας Δημητριάδας.

* Όποιος παίζει με τη φωτιά.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα στο Σέσκλο:

Τα εκπαιδευτικά προγράμμτα που εφαρμόζονται στον Αρχαιολογικό Χώρο Σέσκλου υλοποιούνται τους μήνες εκείνους του έτους που οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, κυρίως δηλαδή Σεπτέμβριο ως Οκτώβριο και Μάρτιο ως Ιούνιο.

* Όταν τα Άτομα Αποκτούν Πρόσωπο.

* Ας Παίξουμε Ανασκαφή.

* Σπυρί  Σπυρί...

* Με Νερό και Χώμα.

* Μια Σπίθα Αρκεί.
Copyright 2016 - ΥΠΠΟΑ / Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας
Δημιουργία - Επιμέλεια Ιστοχώρου: Βασίλης Καραχρήστος, Msc Αρχαιολόγος - Ιστορικός
Άλλα Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

* Διμήνι - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Το τρενάκι του χρόνου φτάνει στο Διμήνι.
Κατασκευή πινακίδων Γραμμικής Β΄Γραφής.

* Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο Κάστρο Παλαιών Βόλου.